CAT CAST

Canvis al sistema d'autenticació!

Canvia la manera de conectar-se a les aplicacions i webs de Fundesplai / Fundación Esplai

A partir d'ara, en lloc de trobar-te amb el formulari de connexió habitual, sempre estaràs redirigit a la pantalla de connexió de Microsoft 365.

Allà, hauràs d'introduir primer la teva adreça de correu electrònic, i després la teva contrasenya habitual.

Si et conectes fora de Citrix o fora de Centre Esplai, hauràs de validar el teu inici de sessió amb el segon factor d'autenticació que hagis configurat al teu compte Microsoft (SMS, trucada, app Authenticator).

Si tens qualsevol dubte o incidència relacionada amb el procés d'autenticació, contacte amb nosaltres mitjançant el portal d'Atenció Tècnia als Usuaris.

Continuar

¡Cambios al sistema de autenticación!

Cambia la forma de conectarse a las aplicaciones y webs de Fundesplai / Fundación Esplai

A partir de ahora, en lugar de encontrarte con el formulario de conexión habitual, siempre estarás redirigido a la pantalla de conexión de Microsoft 365.

Allí, tendrás que introducir primero tu dirección de correo electrónico, y después tu contraseña habitual.

Si te conectas fuera de Citrix o fuera de Centre Esplai, deberás validar tu inicio de sesión con el segundo factor de autenticación que hayas configurado en tu cuenta Microsoft (SMS, llamada, app Authenticator).

Si tienes cualquier duda o incidencia relacionada con el proceso de autenticación, contacte con nosotros a través del portal de Atención Técnica a los Usuarios.

Continuar